UWAGA ! ! ! NOWE ZASADY REKRUTACJI ! ! !

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 w związku z z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostaną podane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw Oświaty i Wychowania. Harmonogram rekrutacji wprowadzony Zarządzeniem 12/2020 LKO z dnia 14 lutego 2020 r. traci swoją ważność.

UWAGA ! ! ! PILNE ! ! !

Od dnia 25.03.2020 r. zdalne nauczanie nie będzie prowadzone przez stronę szkoły www.zsb.zary.pl jedynie przez dziennik elektroniczny Librus oraz pozostałe dostępne środki komunikacji uzgodnione z nauczycielami. Dyrektor ZSB

KOMUNIKAT DYREKTORA ! ! !

Dyrektor ZSB zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnego nauczania. Proszę wykorzystać dostępne środki komunikacji: szkolną stronę www.zsb.zary.pl, Facebooka, dziennik elektroniczny. Proszę obserwować komunikaty dyrektora w dzienniku Librus. Wychowawców klas zobowiązuję do pomocy w kontaktach nauczyciel-uczeń. Dyrektor ZSB  Ewa Styś