Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i uzyskała dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Do programy przystąpiliśmy po raz drugi. Poprzednio – w roku 2018 nasza biblioteka wzbogaciła się o ponad 700 egzemplarzy nowych książek.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie z zaleceniem MEN i decyzją Starostwa Powiatowego w Żarach, Zespół Szkół Budowlanych w Żarach informuje, że w terminie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do …