14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom szkoły : kierownictwu , nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi

Życzymy

dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych,  samych wzorowych uczniów, aby Państwu sprzyjał los w tej niełatwej pracy

Pragniemy aby nie zabrakło zapału w kształtowaniu młodych sumień, abyście uczyli nas pokonywania zła, kierowania się w życiu tylko dobrem.

Święto Edukacji Narodowej to święto ludzi, którzy swoje życie zawodowe poświęcili pracy z dziećmi i młodzieżą. Im oddają swoje siły, talent oraz przekazują wiedzę i kształtują umiejętności. Właśnie teraz nasze myśli, ciepłe uczucia i wdzięczne serca są przy nauczycielach. Potrzebne są nam wzorce i autorytety. TO WY DRODZY NAUCZYCIELE JESTEŚCIE NASZYMI WZORCAMI.