Agnieszka Świątkowska Dyrektor szkoły
Waldemar Głowacki Zastępca Dyrektora d/s dydaktycznych
Waldemar Pitala Kierownik szkolenia praktycznego
Ankudowicz Marcin zajęcia kreatywne
Balcerek Wojciech zajęcia z urządzeń i systemów energii odnawialnej
Bartoszewicz Agata chemia, biologia
Bażańska Alicja geografia
Buca Tatiana  j.angielski
Chaszczewska Jadwiga fizyka
Dąbrowa Ryszard  praktyczna nauka zawodu
Delost Monika zajęcia z przedsiębiorczości,  
Doroziński Dariusz informatyka
Dragańczuk Maciej matematyka

 

Dyrba Agnieszka j. polski
Głowacki Waldemar  przedmioty zawodowe
Iżewska Agnieszka  doradca zawodowy
Józefiak Roman  etyka, historia, HIT
Karwala Irena  przedmioty zawodowe
Klimowicz Żaneta przedmioty zawodowe
Kurzeja Paweł  wychowanie fizyczne, praktyczna nauka zawodu 
Kula Katarzyna matematyka
Kuzyk Robert Piotr informatyka
Lewicka Donata j. niemiecki 
Marusiak Aleksandra  praktyczna nauka zawodu 
Mistoń Joanna  wychowanie fizyczne
Miszczak Aneta wychowanie fizyczne
Mól Alicja psycholog
Nowakowski Dawid pedagog specjalny 
Padden Lidia  j. angielski 
Patrzykąt Beata religia
Pawlaczek Marek geografia
Pawlaczyk Jacek wychowanie fizyczne
Pawlaczyk Małgorzata  j. polski

 

Pitala Waldemar  przedmioty zawodowe
Polus Barbara j. niemiecki 
Pietrow Aleksiej praktyczna nauka zawodu 
Sambok Marek  informatyka
Styś Ewa historia, HIT, WOS
Szymczak Iwona pedagog
Szwaczka Pawel informatyka
Świątkowska Agnieszka  j. polski 
Śliwkiewicz Bogdan  praktyczna nauka zawodu 
Śliwkiewicz Krystyna praktyczna nauka zawodu
Ślęzak Sławomir praktyczna nauka zawodu 
Tatarczuk Adrianna j. polski
Ziemianin-Lellek Jolanta  j.angielski, EDB
Żukowska Natalia j. niemiecki