Dyrektor ZSB informuje, że w szkole jest prowadzone zdalne nauczanie za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym dziennik elektroniczny Librus.