Dyrektor ZSB zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnego nauczania. Proszę wykorzystać dostępne środki komunikacji: szkolną stronę www.zsb.zary.pl, Facebooka, dziennik elektroniczny.

Proszę obserwować komunikaty dyrektora w dzienniku Librus. Wychowawców klas zobowiązuję do pomocy w kontaktach nauczyciel-uczeń.

Dyrektor ZSB 

Ewa Styś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.