Dyrektor ZSB zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnego nauczania. Proszę wykorzystać dostępne środki komunikacji: szkolną stronę www.zsb.zary.pl, Facebooka, dziennik elektroniczny.

Proszę obserwować komunikaty dyrektora w dzienniku Librus. Wychowawców klas zobowiązuję do pomocy w kontaktach nauczyciel-uczeń.

Dyrektor ZSB 

Ewa Styś