Od dnia 25.03.2020 r. zdalne nauczanie nie będzie prowadzone przez stronę szkoły www.zsb.zary.pl

jedynie przez dziennik elektroniczny Librus oraz pozostałe dostępne środki komunikacji uzgodnione z nauczycielami.

Dyrektor ZSB