„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi…”
                                                                                           Jan Paweł II

Ostatnie dni sierpnia to czas pożegnania naszej drogiej Pani Wicedyrektor mgr Jolanty Makowicz, która z dniem 31 sierpnia 2020 r. zakończyła pracę w naszej placówce i odeszła na emeryturę.
Pani mgr Jolanta Makowicz była przez wiele lat Wicedyrektorem

Zespołu Szkół Budowlanych  w Żarach.
W ciągu tych wszystkich lat była Pani dla nas przyjacielem,
na którym zawsze można polegać, który służy pomocą i wsparciem.
Chcemy by pamiętała Pani wdzięczność wszystkich tych, którym pomagała Pani
dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dziękujemy za wspólne lata, poświęcenie i oddanie, oraz trud włożony w pracę.