Matematyka – klasa I technikum

Materiały powtórzeniowe z zakresu gimnazjum. Zestawy zadań rozwiązujemy na papierze kancelaryjnym. Rozwiązania oddajemy we wskazanym terminie:

Nr rozdziału Termin
Rozdział 1 01.01.2017r.
Rozdział 2 24.03.2017r.
Rozdział 3 05.02.2016r.
Rozdział 4 11.03.2016r.
Rozdział 5 29.04.2016r.

Materiały powtórzeniowe do sprawdzianu:

Zbiory liczb Zadania do pobrania
Własności funkcji Zadania do pobrania
Funkcja liniowa Zadania do pobrania

Zagadnienia z matematyki dla klasy I technikum