Nasi uczniowie na turnieju szachowym w Domu Kultury w Lubsku.
Zespół Szkół Budowlanych reprezentowali: Julia, Igor, Dawid i Wiktor.