26.10.2022 obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Szkołę ozdobiły plakaty w kolorach flag różnych krajów z podstawowymi zwrotami w ich języku. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów anglosaskich w konkursie między klasowym.
I miejsce w konkursie zajęły EX AEQUO klasy 2B TE i IVB TI/TE.