6.11.2022r. W folwarku zamkowym odbyła się debata na temat: mediów społecznościowych. Teza brzmiała: „Media społecznościowe to przekleństwo XXI w”. Uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami argumentacji i powiedzieć co myślą na ten temat. Debata zakończyła się sprzeciwieniem tezy chociaż różnica głosów była niewielka.