Nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i uzyskała dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Do programy przystąpiliśmy po raz drugi. Poprzednio – w roku 2018 nasza biblioteka wzbogaciła się o ponad 700 egzemplarzy nowych książek.