Warsztaty szkolne ZSB Żary.
Ciężko pracującym należy się trochę relaksu.