Zgodnie z zaleceniem MEN

i decyzją Starostwa Powiatowego w Żarach,

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

informuje, że w terminie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

w szkole nie będą prowadzone

zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.

Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji pod adresem :

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

lub tutaj