Nazwisko i imię (Panie wpisują nazwisko obecne a w nawiasie panieńskie np.Kowalska(Nowak).)

Rok ukończenia szkoły

Rodzaj szkoły(np.TB,TG..)

Adres email (wymagane)

Wpłacam 70 zł:

TAKNIE

Wszystkich chętnych do udziału w pikniku prosimy o wpłatę w wysokości

 70 złotych na konto:

 Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej „Budowlanka”

BGŻ

30 2030 0045 1110 0000 0264 1360

Z dopiskiem: „Jubileusz ZSB”, nazwisko i imię.

 W tej kwocie oferujemy Państwu: ciepły poczęstunek, ciasto, napoje zimne i gorące, upominki okolicznościowe i informator jubileuszowy.