CUKIERNIK

 

Nauka trwa 3 lata. Podstawowym zadaniem cukiernika jest wyprodukowanie wszelkich wyrobów cukierniczych. Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji. Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone.

Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Jednak, aby wytworzyć produkty cukiernicze i ciastkarskie, każdy cukiernik musi doskonale znać obsługę maszyn i urządzeń do produkcji tych wyrobów. Obowiązkiem cukiernika jest także ich kontrola i konserwacja przy zachowaniu zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów cukiernik powinien posługiwać się czuciem smakowym, wrażliwością węchową i czuciem dotykowym. Cukiernik powinien mieć także sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych

 

Kwalifikacje zawodowe – SPC.O1 Produkcja wyrobów cukierniczych

symbol cyfrowy zawodu: 751201

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

1) stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;

2) magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;

3) sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;

4) wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

 

Przedmioty nauczania

W planie lekcji oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • podstawy przemysłu spożywczego,
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • dekorowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych,
  • język angielski zawodowy / język niemiecki zawodowy.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, stosowania receptur cukierniczych organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych współpracy w zespole komunikacji interpersonalnej prowadzenia własnej działalności gospodarczej planowania i kalkulowania kosztów produkcji wykorzystywania nowoczesnych urządzeń przechowywania i utrwalania żywności.

 

Przykładowe miejsca pracy

Osoba będąca zawodowym cukiernikiem może pracować zarówno w cukierniach oraz punktach cukierniczych, jak i hotelach , a także prowadzić własną działalność gospodarczą. Nierzadko wykonuje ciężką pracę fizyczną, która wymaga od niej precyzji i pomysłowości

 

https://www.facebook.com/zsbzary