Agnieszka Świątkowska – dyrektor

Waldemar Głowacki – wicedyrektor

 

1.  Ankudowicz Marcin Zajęcia rozwijające kreatywność 
2.  Balcerek Wojciech przedmioty zawodowe
3.  Bartoszewicz Agata chemia, biologia 
4.  Bażańska Alicja geografia
5.  Bryczkowski Wacław przedmioty zawodowe
6.  Buca Tatiana język angielski
7.  Budźko Jarosław zajęcia logopedyczne
8.  Chaszczewska Jadwiga fizyka
9.  Dąbrowa Ryszard przedmioty zawodowe
10.  Delost Monika Podstawy przedsiębiorczości                  bezpieczeństwo i higiena pracy 
11.  Doroziński Dariusz informatyka
12.  Dragańczuk Maciej matematyka
13.  Dyrba Agnieszka język polski
14.  Iżewska Agnieszka doradca zawodowy
15.  Józefiak Roman historia                                                                      filozofia
16.  Karwala Irena przedmioty zawodowe
17.  Klimowicz Żaneta przedmioty zawodowe
18.  Kozłowski Marek fizyka
19.  Kula Katarzyna matematyka
20.  Kurzeja Paweł wychowanie fizyczne
21.  Kuzyk Robert informatyka
22.  Lewicka Donata język niemiecki
23.  Marusiak Aleksandra przedmioty zawodowe
24.  Mistoń Joanna wychowanie fizyczne
25.  Miszczak Aneta wychowanie fizyczne
26.  Mól Alicja psycholog szkolny
27.  Mroczek Urszula Zajęcia rewalidacyjne                                      Zajęcia rewalidacyjne         
28.  Nowakowski Dawid pedagog specjalny
29.  Padden Lidia hjęzyk angielski
30.  Patrzykąt Beata religia
31.  Pawlaczek Marek geografia
32.  Pawlaczyk Jacek wychowanie fizyczne
33.  Pawlaczyk Małgorzata język polski
34.  Pietrow Aleksiej przedmioty zawodowe
35.  Pitala Waldemar przedmioty zawodowe
36.  Polus Barbara język niemiecki
37.  Sambok Marek informatyka                                                           fizyka
38.  Styś Ewa historia i teraźniejszość
39.  Szałęga Barbara matematyka
40.  Szczesiul Adam religia
41.  Szwaczka Paweł informatyka
42.  Szymczak Iwona pedagog szkolny
43.  Ślęzak Sławomir przedmioty zawodowe
44.  Śliwkiewicz Bogdan przedmioty zawodowe
45.  Śliwkiewicz Krystyna przedmioty zawodowe
46.  Tatarczuk Adrianna język polski
47.  Ziemianin-Lellek Jolanta edukacja dla bezpieczeństwa
48.  Żołudź Andrzej wychowanie fizyczne
49.  Żukowska Natalia język niemiecki