Jubileusz 70–lecia „Budowlanki”

17 września 2016 roku

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Zawodowej „Budowlanka” ma przyjemność i zaszczyt zaprosić wszystkich absolwentów, pracowników i przyjaciół na uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia szkoły.

Świętowanie rozpoczniemy już w piątek 16 września od imprezy towarzyszącej, która odbędzie się w godzinach popołudniowych. Będzie to „Rajd po Zielonym Lesie” ku pamięci profesora Jerzego Wiśniewskiego.

Główne obchody odbędą się w sobotę 17 września. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w zakładce:program obchodów. Zaczniemy o godzinie 9.00 uroczystą mszą świętą. Następnie przewidziane jest oficjalne Rozpoczęcie w auli szkolnej połączone z odsłonięciem pamiątkowej tablicy, po czym zapraszamy Państwa na sentymentalne spotkania z wychowawcami, profesorami, koleżankami i kolegami z ławy szkolnej. W międzyczasie zapraszamy do zwiedzania szkoły, oglądania wystaw i prezentacji, przeglądania kronik klasowych i szkolnych oraz zdjęć. Po części oficjalnej zapraszamy wszystkich na imprezę plenerową „Wielki Piknik Absolwentów”, który tradycyjnie odbywać się będzie na terenie boisk szkolnych. Wspominać będziemy czas szkolny przy poczęstunku i muzyce.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłoszenia, których można dokonywać wypełniając formularz znajdujący się w zakładce 70 – lecie. Tam znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące kosztów uczestnictwa w pikniku oraz numer konta, na które należy wpłacać należność. Zgłoszenia można również przesłać pocztą tradycyjną lub dokonać osobiście w sekretariacie szkoły. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 01 września 2016 roku.

Informujemy też Państwa o możliwości wsparcia organizacji jubileuszu. Można to zrobić przekazując darowiznę na konto stowarzyszenia (podlega ona odliczeniu podatkowemu) lub w każdy inny dowolny sposób. Osoby zainteresowane pomocą prosimy o kontakt z sekretariatem. Z góry dziękujemy.

Poszukujemy również materiałów, które wykorzystamy do wydania kolejnego „Informatora jubileuszowego” w formie ilustrowanej kroniki. Jeżeli posiadacie Państwo w swoich domowych archiwach dokumenty czy zdjęcia, które Waszym zdaniem mogą nam się przydać, również prosimy o kontakt z organizatorami.

 

Wszystkich chętnych do udziału w pikniku prosimy o wpłatę w wysokości

 70 złotych na konto:

 Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej „Budowlanka”

BGŻ

30 2030 0045 1110 0000 0264 1360

Z dopiskiem: „Jubileusz ZSB”, nazwisko i imię.

 W tej kwocie oferujemy Państwu: ciepły poczęstunek, ciasto, napoje zimne i gorące, upominki okolicznościowe i informator jubileuszowy.