Druga „lekcja” dla klas kończących.       

Teorii dotyczącej przemocy domowej.