Matura 2020 – termin egzaminu poprawkowego

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.