BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

ul. Wrocławska 21 68-200 Żary

NR RACHUNKU: 27 96720008 0001 1846 2001 0001

Nazwa konta: rachunki komitetów rodzicielskich