Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły:

Oliwia Błaszczuk klasa II E i Kacper Fiś klasa IV B otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium to otrzymują uczniowie, którzy dostali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Kolejnym kryterium są szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendysta musi uzyskać w danej dyscyplinie najwyższe wyniki, a w pozostałych osiągnąć wyniki co najmniej dobre. Naszym Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!