Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych

klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną.

 W związku z zaistniała sytuacją  nastąpiła zmiana planu.

Klasy IIID, IIIA, IIIC, 3a i 3d przedmioty praktyczne realizują w szkole.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.
Kursy przeprowadzane są zdalnie.                                                                                     

Maturzyści w poniedziałek i czwartek zajęcia realizują w szkole według ustalonego harmonogramu.

 Zajęcia prowadzone są w reżimie sanitarnym.