JAKBY JAKIŚ PLIK NIE BYŁ CZYTELNY TO PROSZĘ O OTWORZENIE GO W INNY PROGRAMIE DO OTWIERANIA PLIKÓW PDF. ZALECAM PROGRAM SUMATRA PDF – POBIERZ TU