TECHNIK BUDOWNICTWA

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjnobudowlanych

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

BD.16 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.17 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialne

TECHNIK INFORMATYK

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

TECHNIK GEODETA

BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych