Monter zabudowy i robót wykończeniowych wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. 

W toku nauki uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe:

BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

 

 

 

 

W trakcie odbywania nauki zajęcia teoretyczne w szkole uczeń realizuje w trakcie trzech dni w tygodniu a przedmioty w kształceniu praktycznym w ciągu dwóch dni w ramach zajęć warsztatowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie przygotowanych pracowniach odrębnych dla każdej kwalifikacji.