Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach Polityką Bezpieczeństwa, w placówce prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych w formie papierowej. Rejestr udostępniany jest w formie papierowej w siedzibie Administratora Danych Osobowych(Zespół Szkół Budowlanych, 68-100 Żary, ul. Górnośląska 2) w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)