Rada Rodziców:

Podhajna Aleksandra – Przewodnicząca

Głowacka Ewelina –  Zastępca Przewodniczącej

Mrożek Małgorzata – Zastępca Przewodniczącej

 

Konto do wpłat:

Bank Spółdzielczy w Iłowej: 61 9658 0006 2006 1001 1846 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko i klasę, do której dziecko uczęszcza.