Rekrutacja 2024/2025

 

      Rejestracja elektroniczna 

 

Planowany nabór w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach w roku szkolnym 2024/2025:

Technikum nr 4

 • Technik Informatyk 15 osób
 • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 15 osób

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 4

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 15 osób
 • Wielozawodowa 15 osób

 

   Terminy rekrutacji 

15.05.2024 – 21.06.2024 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata

(Wnioski papierowe należy składać tylko w szkole pierwszego wyboru)

21.06.2024 – 05.07.2024 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

09.07.2024  Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez komisję rekrutacyjną

12.07.2024 do 16.07.2024 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez kandydata w postaci złożenia w sekretariacie szkoły:

 • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • Oryginału zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

17.07.2024  Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

Do podania do szkoły ponadpodstawowej i  należy dołączyć:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 2. Zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
 4. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (jeżeli występują)
 6. Dwie fotografie legitymacyjne.
 7. Do klasy wielozawodowej zaświadczenie o podpisaniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Regulamin 2024-2025

 

 

https://www.facebook.com/zsbzary