Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

W toku nauki uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych

 sieci komputerowych;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i 

aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 

Oferujemy nowość:  

  • profil programowanie: zajęcia z programowania – najlepsi otrzymają ofertę rekrutacyjną jednej z firm informatycznych z Żar lub Zielonej Góry.