Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jest to nowy kierunek kształcenia w szkołach średnich. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.

 

  W toku nauki uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe:

  • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej