3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628
Tyle cyfr po przecinku (84) liczby Pi zapamiętała WERONIKA MAŁYCHA z klasy 2b BS. Imponujący wynik !!!!!