W dniach 13 i 17 maja klasy drugie, trzecie i czwarte technikum brały udział w programie edukacyjno‐ obronnym „Edukacja z wojskiem”. Program ma na celu podniesienie świadomości Uczniów w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie umiejętności z zakresu obrony i ochrony.