W Zespole Szkół Budowlanych oferujemy dodatkowe zajęcia w postaci Kółka Wokalnego. 
Powyżej przedstawiamy naszych uzdolnionych muzycznie uczniów podczas jednego ze spotkań poświęconych na próby wokalne.