27 marca w Zespole Szkół Budowlanych odbył się pod patronatem Starosty żarskiego Powiatowy Sejmik Ekologiczny dla młodzieży szkół podstawowych.
Spotkanie miało na celu
– poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych powiatu żarskiego,
– propagowanie wiedzy przyrodniczej,
– dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem,
– propagowanie działań człowieka dla dobra środowiska naturalnego, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
– zagrożenia najbliższego środowiska.
W czasie trwania sejmiku przybyłe drużyny szkół podstawowych rozegrały turniej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, recyklingu i pozyskiwania energii ze źródeł klasycznych i odnawialnych. Turniej poprowadził Rektor dr Roman Maciej Józefiak, a najlepszą drużyną okazał się Zespół Szkół w Grabiku. Miejsca kolejne przypadły kolejno
Miejsce 2 Szkoła Podstawowa nr 2
Miejsce 3 Szkoła Podstawowa nr 8
Na specjalne zaproszenie
dr Agnieszka Ryzza- Woźniak – certyfikowany inspektor drzew – poprowadziła prelekcje omawiając sposoby i potrzeby zagospodarowywania przestrzeni urbanistycznych roślinnością. Fantastycznym elementem wystąpienia było przybliżenie naszym gościom nietypowych rozwiązań roślinnych w Żarach m.in. Ogród Sensoryczny czy Zielone Przystanki.
Juliusz Półjan Dyrektor ds. ochrony środowiska z Łużyckiego Centrum Recyklingu przybliżył młodzieży arkana recyklingu szkła, plastiku, bioodpadów i odpadów budowlanych, chętnie odpowiadając na późniejsze pytania
Podsumowaniem uroczystości było ogłoszenie wyników dwóch kolejnych konkursów na prezentacje ekologiczną pt. „Energia która nie ma końca … ekologiczne Źródła Energii”
Miejsce 3 Szkoła Podstawowa nr 3
Miejsce 2 Szkoła Podstawowa nr 2
Miejsce 1 Zespół Szkół w Grabiku
i makietę ekologiczną pt. „Odnawialne Źródła Energii – ekologia wokół nas”.
Miejsce 3 Szkoła Podstawowa nr 1
Miejsce 2 Szkoła Podstawowa nr 5
Miejsce 1 Szkoła Podstawowa nr 8
Zwycięzcy odebrali puchary i nagrody rzeczowe.
Całości zmagań towarzyszyła serdeczna atmosfera a zwieńczeniem były uśmiechy gości Budowlanki w czasie odbioru indywidualnych dyplomów i upominków. Sponsorami nagród było Stowarzyszenie Budowlanka i Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom, gratulujemy wiedzy oraz chęci dbania o Planetę i liczymy na kolejne spotkania.