Dnia 10 października 2022r. w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach odbyło się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach z Zespołem Szkół Budowlanych. Celem tej współpracy jest kreowanie nowego wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz podjęcie wszelkich inicjatyw w zakresie działalności edukacyjnej i doradczej. Na uroczystości obecni byli również goście z Niemiec – Katrin Petrie, dyrektor Agencji Rozwoju Zawodowego Branży Budowlanej Berlin- Brandenburg oraz Marta Nebeling przedstawiciel tej instytucji, która wygłosiła wykład na temat działalności agencji. W uroczystości wzięli również udział rektor Łużyckiej Szkoły Wyższej dr nauk humanistycznych Roman Maciej Józefiak, kanclerz uczelni Agnieszka Maj oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.

     Po podpisaniu dokumentu delegacja z Niemiec zwiedzała szkołę i warsztaty szkolne. – Zarówno dokument potwierdzający współpracę z Łużycką Szkołą Wyższą, jak i fakt współpracy z agencją z Niemiec to dla naszej szkoły ogromna szansa na rozwój- podkreśla dyrektor szkoły Agnieszka Świątkowska. Warto podkreślić, że zbieżne są kierunki kształcenia, a współpraca owocować będzie wizytą naszej delegacji wraz z grupą uczniów w agencji w Niemczech. Dodatkowo efektem tych działań jest zaproszenie do wymiany uczniowskiej w ramach projektu Erasmus.