Wreszcie koniec remontu. ZAPRASZAM DO BIBLIOTEKI.
Wyposażenie zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.