Od jutra 26.04.2019 r. (piątek) szkoła prowadzi normalne zajęcia lekcyjne.