Od 01.06.2017 nasz adres e – mail będzie brzmiał następująco : zsb@powiatzarski.pl.