Previous Next

Lut 06

II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

02 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyła się II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu. Gospodarzem wydarzenia był Starosta Żarski Janusz Dudojć. Najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego, na wniosek dyrektorów szkół, wręczone zostały stypendia Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinach: nauki, nauki zawodu, kultury i sztuki oraz sportu, a także Nagrody Starosty.

Stypendium Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki zawodu otrzymali :

 • Karolina Pawlaczyk 
 • Kacper Rakicki

Nagrodę Starosty Powiatu Żarskiego otrzymali:

 • w dziedzinie nauki:      Beniamin Kohnke i Michał Poźniak
 • w dziedzinie kultury:  Arkadiusz Olak
 • w dziedzinie sporu:     Bartłomiej Kuczmarski i Piotr Siwak

Lut 05

Międzynarodowe Targi Poznańskie „BUDMA”.

W dniu 2 lutego 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie „BUDMA”. 

Opiekunami uczniów byli: Monika Delost, Marek Pawlaczek, Paweł Alszko i Sławomir Ślęzak.

W trakcie zwiedzania ekspozycji targowych uczniowie mogli zobaczyć, jak w praktyce stosuje się nowoczesne techniki wykonywania elementów budowlanych, obejrzeli pracujący sprzęt specjalistyczny. Zapoznali się z materiałami służącymi zarówno we wznoszeniu obiektów, jak i w robotach wykończeniowych. Była to okazja do poznania różnych sprzętów geodezyjnych ułatwiających dziś prace na budowie. Swoją ofertę prezentowały również firmy specjalizujące się w innych branżach: sanitarnej, elektrycznej, mechaniki precyzyjnej, energii odnawialnej oraz wydawnictwa branżowe.  Była możliwości uczestniczenia w pokazach i w związku z tym, zapoznania się z praktycznym zastosowaniem materiałów budowlanych. Można było obejrzeć proces projektowania konstrukcji przy użyciu programów komputerowych niezbędnych dziś w projektowaniu. Dla wzbogacenia bazy dydaktycznej kierunku budowlanego skorzystaliśmy z oferty wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych przywożąc materiały budowlane w postaci próbek oraz folderów technicznych.

Sty 29

Przetarg na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego

29 stycznia 2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

68-200 Żary ul. Górnośląska 2

tel./fax: 683634702

NIP: 928-15-63-856, Regon: 000184170

ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

( sklepiku ) znajdującego się w budynku głównym ZSB w Żarach.

 

Przedmiot przetargu:

 

 1. Łączna powierzchnia  lokalu: 21,51 m2.
 2. Najemca ponosi koszty napraw i remontów z wyłączeniem awarii instalacji będących częścią budynku.
 3. Sklepik może być czynny w godz. od 700 do 1500 przez 5 dni roboczych w tygodniu od września do końca czerwca i za te miesiące Najemca będzie płacił czynsz.
 4.  Działalność handlowa powinna obejmować wyłącznie sprzedaż środków spożywczych objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.   /Dz. U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65/
 5. Na inne przeznaczenie lokalu będącego przedmiotem najmu niż określone w   umowie Wynajmujący musi wyrazić zgodę.
 6.  Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w wynajmowanym pomieszczeniu.

 Miesięczna cena wywoławcza czynszu najmu: minimum 260,00 złotych miesięcznie netto + VAT

Okres najmu od dnia  01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.

Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2 w terminie do dnia 13.02.2018 r. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r. o godz. 1200 w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2  w pokoju nr 2 b.

Oferty przetargowe powinny zawierać:

– imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta ( w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferent jest  zobowiązany przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ),

– ścisłe określenie przedmiotu oferty,

– oferowaną cenę określoną kwotowo za miesiąc najmu,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego,

– datę sporządzenia oferty.

Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wymagania podane w Regulaminie Przetargu oraz w Ogłoszeniu o Przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. zalacznk-nr-1-regulamin-przetargu

2. zalacznik-nr-2-umowa-najmu

Sty 03

Uwaga ! Już jest nowy plan lekcji .

Od 03.01.2017 r. (środa) obowiązuje zmieniony plan lekcji. Nasz nowy plan lekcji do pobrania (wglądu) tutaj oraz w zakładce Plan

Sty 01

Nowy plan lekcji

Uwaga! Caution! Achtung! Attention! Pozor! Atento!

Od 02 stycznia 2018 r. (wtorek) obowiązuje zmieniony plan lekcji. Sukcesywnie będzie pojawiał się plan na kolejne dni, aż do wersji ostatecznej. Do pobrania (wglądu) tutaj oraz w zakładce Plan.  

Gru 21

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

Gru 13

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI WOJSK POLSKICH I AMERYKAŃSKICH

8 grudnia uczniowie naszej szkoły z klas II ATB i II BTI Aleksander Jurczak, Kacper Konarski, Dawid Krukowski i Cyprian Kondek wzięli udział w spotkaniu z żołnierzami wosk polskich i amerykańskich. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Celem spotkania było przygotowanie młodzieży szkół średnich do udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach pomimo barier językowych. Nasi uczniowie wzięli udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, a także w języku angielskim uczestniczyli w dyskusji z żołnierzami amerykańskimi.

Lis 22

Festiwal Pieśni Patriotycznej 2017

10 listopada 2017 r. odbył się już po raz kolejny Festiwal Pieśni Patriotycznej. Jest to impreza cykliczna organizowana w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Celem tego przedsięwzięcia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej i kulturalnej wśród młodzieży. Młode pokolenie Polaków chętnie słucha i wykonuje pieśni patriotyczne i żołnierskie z różnych okresów historycznych. Do festiwalu przygotowują się wszyscy uczniowie szkoły pod kierunkiem swoich wychowawców. Uroczystość ma radosny, ale i podniosły charakter. Imprezę kończy wręczenie uczniom dyplomów i nagród ufundowanych przez naszą Panią Dyrektor.

 

Lis 09

LEKCJE FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ 2017

Paź 29

Dekotyzacja 2017

24 października odbyła się tzw. „Dekotyzacja”, czyli przyjęcie uczniów pierwszego roku do grona pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Włączenie młodszych kolegów do społeczności szkolnej zorganizował Samorząd wraz ze starszymi klasami szkoły. Odbyły się konkursy,w których dla zwycięzców przewidziano nagrody. Symbolem tej imprezy było obcięcie ogonów uczniowskich nożycami przez naszą panią Dyrektor.

Load more

ZSB Zary

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress