PIEKARZ

 

Nauka trwa 3 lata. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Rozrost końcowy uformowanego ciasta odbywa się w komorach rozrostowych lub w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane, z zachowaniem zasad technologicznych.

Pieczywo po wypieku jest przekazywane do magazynu wyrobów gotowych, a następnie do punktów sprzedaży. Piekarz nabywa też umiejętności w zakresie produkcji rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek. Piekarz jest odpowiedzialny również za kontrolę jakości wyprodukowanego pieczywa.

 

Kwalifikacje zawodowe – SPC.O3 Produkcja wyrobów piekarskich

symbol cyfrowy zawodu: 751204

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich:

1) magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;

2) przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;

3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;

4) przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;

5) ekspedycji gotowych wyrobów.

 

Przedmioty nauczania

W planie lekcji oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • podstawy przemysłu spożywczego,
  • magazynowanie surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych,
  • wytwarzanie ciast na wyroby piekarskie,
  • obrabianie kęsów ciasta,
  • przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek,
  • przygotowanie pieczywa do dystrybucji,
  • język angielski zawodowy / język niemiecki zawodowy.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarza będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wytwarzania wyrobów piekarskich zgodnie z recepturą, obsługi i regulacji urządzeń do wytwarzania pieczywa, oceny przydatności surowców i pieczywa, wytwarzania, przygotowania i wypieku ciasta, magazynowania surowców, przygotowania pieczywa do dystrybucji, prowadzenia dokumentacji produkcyjnej i rozliczenia surowców.

 

Przykładowe miejsca pracy

W tym zawodzie zatrudnieni są zazwyczaj mężczyźni w wieku 20- 40 lat. Miejscem pracy piekarza są: wszystkie piekarnie, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych. Doświadczony piekarz może awansować na brygadzistę.

https://www.facebook.com/zsbzary