MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Nauka trwa 3 lata. Intensywny rozwój branży motoryzacyjnej spowodował wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, „ naszpikowanych” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Szkoła zawodowa kształci robotników wykwalifikowanych, pracujących głównie na stanowiskach obsługowo – naprawczych. Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata. Uczniowie szkole będą poznawali następujące teoretyczne zagadnienia: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, konstrukcja pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, eksploatacja pojazdów samochodowych, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych. Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców w zakładach branży motoryzacyjnej. W czasie nauki uczniowie zdobywają wiele umiejętności między innymi: posługiwanie się przyrządami diagnostycznymi i specjalnymi, wykonywanie obsługi technicznej pojazdu, określenie stanu technicznego zespołów pojazdu, wykonywanie napraw i regulacji pojazdów itp.

 

Kwalifikacje zawodowe – MOT.O5 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

symbol cyfrowy zawodu: 723103

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:
1) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
2) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
3) wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

 

Przedmioty nauczania

W planie lekcji oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • podstawy motoryzacji,
  • przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
  • język angielski zawodowy / język niemiecki zawodowy.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły  jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów samochodowych, naprawa samochodów, naprawiania pojazdów samochodowych.

 

Przykładowe miejsca pracy

Absolwent ma szansę zatrudnienia w: warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych; stacjach diagnostyki pojazdów; zajezdniach i bazach transportowych; firmach przewozowych i kurierskich; firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne; salonach obsługi i sprzedaży samochodów; firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach

https://www.facebook.com/zsbzary