Uczeń klas wielozawodowych zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę z pracodawcą, u którego zdobywać będzie doświadczenie zawodowe. Traktowany jest jako młodociany pracownik, który otrzymuje gratyfikację pieniężną oraz dzięki temu zyskuje staż zawodowy, wliczany do lat pracy. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym – państwowym lub czeladniczym – nadającym tytuł robotnika wykwalifikowanego. Przez pierwsze dwa lata uczeń w szkole realizuje tylko przedmioty ogólnokształcące przez trzy dni w tygodniu, natomiast teoretyczne, zawodowe w trakcie miesięcznego kursu pierwszego, drugiego stopnia. Nauka zawodu u pracodawcy odbywa się przez dwa dni w tygodniu. W klasie trzeciej zajęcia ogólne w szkole odbywają się w ciągu dwóch dni, natomiast praktyka zawodowa realizowana jest u pracodawcy w ciągu trzech dni w tygodniu. W trakcie ostatniego roku nauki uczeń równocześnie realizuje miesięczny kurs trzeciego stopnia.