Na warsztatach szkolnych ZSB oddano do dyspozycji uczniów i nauczycieli EKOPRACOWNIĘ, która została dofinansowana ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

https://www.facebook.com/zsbzary