KUCHARZ

 

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Poza samym przygotowaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu.

Te wszystkie umiejętności może posiąść po podjęciu nauki w BSI stopnia. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie zapoznają się z podstawami żywienia człowieka, wyposażeniem zakładów gastronomicznych, organizacją, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz technologią gastronomiczną.

 

Kwalifikacje zawodowe – HGT.O2 Przygotowanie i wydawanie dañ

symbol cyfrowy zawodu: 512001

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1) oceniania jakości produktów;

2) przechowywania żywności;

3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;

4) obsługi sprzętu gastronomicznego;

5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

6) wydawania dań.

 

Przedmioty nauczania

W planie lekcji oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • podstawy żywienia i gastronomii,
  • przyjmowanie i magazynowanie żywności,
  • przygotowanie dań,
  • wydawanie dań,
  • język angielski zawodowy / język niemiecki zawodowy.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie: sporządzania potraw i napojów w sposób bezpieczny, estetyczny,  higieniczny i sprawny, dbania  o właściwe przechowywanie produktów składowych, posługiwania się sprzętem kuchennym i urządzeniami, umiejętności  czytania ze zrozumieniem wszelkich instrukcji, planowania i kalkulowania kosztów produkcji, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw, stosowania receptur gastronomicznych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów, kierowania zespołem osób przygotowujących poszczególne elementy posiłków i koordynowania ich czynności.

 

Przykładowe miejsca pracy

Typowymi miejscami pracy kucharza małej gastronomii są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej.

Przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola. Może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

https://www.facebook.com/zsbzary