MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Nauka trwa 3 lata. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie zajmował się malowaniem ścian, sufitów, powierzchni stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także innych elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Zajmuje się on również tapetowaniem. Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z: drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych. Wykonuje posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic syntetycznych.

Podczas prac malarsko – tapeciarskich ustala zakres robót i przygotowuje potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt. Kolejnym etapem pracy malarza-tapeciarza jest przygotowanie podłoża pod malowanie lub tapetowanie. W pomieszczeniach remontowanych malarz oczyszcza ściany, likwiduje zacieki, naprawia drobne uszkodzenia tynków oraz gruntuje podłoże. Tapetowanie także poprzedzone jest przygotowaniem podłoża.

Podczas prac posadzkarskich monter posługuje się odpowiednimi narzędziami, sprzętem pomocniczym oraz maszynami do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy. Analizuje rysunki robocze i ustala na ich podstawie rodzaj i zakres prac. Dobiera odpowiednie materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny. Przygotowuje podłoże, wykonuje zabezpieczenia izolacyjne. Przygotowuje też mieszanki cementowe, lastrykowe, ksylolitowe itp.

 

Kwalifikacje zawodowe – BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

symbol cyfrowy zawodu: 712905

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

 

Przedmioty nauczania

W planie lekcji oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • podstawy budownictwa,
  • montaż elementów suchej zabudowy,
  • wykonywania robót malarskich;
  • wykonywania robót tapeciarskich;
  • wykonywania robót posadzkarskich;
  • wykonywania robót okładzinowych.
  • język angielski zawodowy / język niemiecki zawodowy.

 

Sylwetka absolwenta

Niezmiennie rynek pracy poszukuje „fachowców” w wykończeniówce. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są więc bardzo atrakcyjnymi pracownikami z uwagi na oferowany szeroki wachlarz prac remontowo -budowlanych i nieocenione doświadczenie, jakie zaoferowała im placówka.

W ramach kształcenia zawodowego uczeń: rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych, rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania, rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych, rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie, przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych, wykonuje szkice robocze, rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie,  rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych, przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi, rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy,  rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie, przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych, rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu.

 

Przykładowe miejsca pracy

Monter zabudowy i robót wykończeniowych znajdzie zatrudnienie w małych i średnich firmach budowlanych na stanowiskach posadzkarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarsko-tapeciarskich, murarskich, stolarskich, szklarskich, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, własna działalność gospodarcza.

https://www.facebook.com/zsbzary