Już w kwietniu, a dokładnie od 8.04.2024r do 27.04.2024r

 grupa 30 uczniów

z zawodów technik budownictwa i odnawialnych źródeł energii

rozpocznie realizację mobilności zawodowej na Malcie.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego uczniów ZSB Żary, poprzez realizację staży w firmach na Malcie, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych i certyfikatów m.in. Europass Mobilność, poznanie kultury Malty oraz nauka języka zawodowego– branżowego.

 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” wniosków umieszczonych na liście rezerwowej sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+.

 

https://www.facebook.com/zsbzary