SPRZEDAWCA

 

Zawód sprzedawcy jest zawodem ciekawym, codziennie dzieje się coś nowego, przewijają się wciąż nowe twarze klientów, poznaje się nowych ludzi, zdobywa się ich zaufanie, nawiązuje się nowe znajomości. Zawód ten pozwala też człowiekowi rozwijać się, być na bieżąco z modą i nowościami w handlu, tym samym pozwala być fachowcem w oczach nabywców. Wykonywanie zawodu sprzedawcy może również dostarczać satysfakcji z osiągnięć zawodowych w postaci awansów w pracy na stanowiska kierownicze w hurtowniach i marketach, co wiąże się z korzyściami finansowymi.

Do zadań sprzedawcy należy:

 • sprawna obsługa klientów,
 • fachowe doradztwo w zakresie oferowanego asortymentu,
 • zamawianie towarów i przygotowywanie ich do sprzedaży,
 • eksponowanie na półkach i reklamowanie towarów,
 • dbanie o czystość i estetykę w miejscu sprzedaży,
 • pilnowanie terminów przydatności do spożycia umieszczonych na produktach,
 • pozyskiwanie nabywców poprzez stosowanie różnych form promocji i zachęcania do zakupu,
 • obsługa kasy fiskalnej oraz innych urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w nowoczesnych sklepach,
 • wyznaczanie ceny, metkowanie towarów, przygotowywanie wywieszek cenowych,
 • ewidencjonowanie zakupów, sprzedaży, inwentaryzacja towarów.

 

Kwalifikacje zawodowe – HAN.O1 Prowadzenie sprzedaży

symbol cyfrowy zawodu: 522301

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

1) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

 

Przedmioty nauczania

W planie lekcji oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy handlu,
 • organizowanie sprzedaży,
 • sprzedaż towarów,
 • język angielski zawodowy / język niemiecki zawodowy.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi: sprzedawać produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej lub hurtowej, obsługiwać nabywców bezpośrednio lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową lub przez internet, organizować zaopatrzenie i przyjmować dostawy towarów, sprawdzać towary pod względem jakościowym i ilościowym, przygotować produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania, zajmować się reklamacjami zakupionych towarów, zawierać transakcje sprzedaży oraz wystawiać faktury.

 

Przykładowe miejsca pracy

Handel istnieje od tysięcy lat, a więc zawód sprzedawcy jest jednym z najstarszych zawodów i ciągle potrzebnych. Współczesny sprzedawca może być zatrudniony w sklepach detalicznych, hurtowniach, kioskach, na targowiskach.

Sprzedawca może pracować zarówno w sklepach o tradycyjnej formie sprzedaży, gdzie lada oddziela sprzedawcę od klienta a towar podaje sprzedawca, jak i w sklepach z nowoczesną formą sprzedaży tj. samoobsługowych i preselekcyjnych. We wszystkich jednak sklepach praca sprzedawcy charakteryzuje się ciągłym kontaktem z klientem, dlatego bardzo ważna jest umiejętność słuchania, nawiązywania rozmowy, kultura osobista, cierpliwość, umiejętność doradzenia i wiedza towaroznawcza.

https://www.facebook.com/zsbzary