W dniu 23.10.2023 uczniowie klasy V D technikum geodezyjnego i technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, byli gośćmi w Łużyckim Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Marszowie. Inicjatorem tej wizyty była Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów i Budownictwa, której przedstawiciele również uczestniczyli w spotkaniu.
Prezes spółki Pan Jacek Połomka w ponad godzinnej prelekcji przybliżył gościom społeczne, ekonomiczne i techniczne aspekty pracy zakładu recyklingu. Okazało się między innymi że dziennie przyjeżdża tam ok 100 śmieciarek obsługujących 200 tysięcy osób z okolicznych gmin. I że niegdysiejszy Zakład Zagospodarowania Odpadów, po uzyskaniu trzech certyfikatów, aktualnie stał się Łużyckim Centrum Recyklingu. Po interesującym i pełnym szczegółowej wiedzy wykładzie, przerywanym odpowiedziami na pytania gości, nastąpiło zwiedzanie.
Część gości podążyła za Panem Jackiem Połomką, a przewodnikiem drugiej grupy został kierownik instalacji Pan Michał Szczotka. W czasie ponad godzinnego spaceru uczniowie z bliska mogli obserwować technologię recyklingu szkła, tworzyw sztucznych, odpadów pochodzenia biologicznego i materiałów z kruszywa do podbudowy dróg.
W czasie pobytu poza samym recyklingiem pojęto też takie tematy jak :
Sens segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.
Konieczność oczyszczania odpadów z resztek przed spakowaniem do śmietnika.
Jaki wpływ na koszty utylizacji odpadków będzie miał system kaucyjny czyli automaty na opakowania zwrotne ?
Po otrzymaniu wyczerpujących informacji uczniowie klasy V D żarskiej budowlanki, resztę dnia spędzili na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego SYRENA integrując się podczas gry w piłkę i przy ognisku.